Obvestilo o videonadzoru

Na podlagi Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju Splošna uredba) in v skladu s tretjim odstavkom 76. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 163/22, v nadaljevanju ZVOP-2) vas obveščamo, da se na območju proizvodno-poslovnih prostorov družbe Plastika Virant d.o.o., to je na lokaciji Pod hrasti 20, 1218 Komenda, izvaja videonadzor.

Lokacije, kjer se izvaja videonadzor, so označene z ustreznim obvestilom.

Upravljavec, ki izvaja videonadzor


Plastika Virant d.o.o.
Pod hrasti 20
1218 Komenda
Slovenija
Matična številka: 1468502
Davčna številka: SI80522815
Telefon: +386 1 330 82 40
E-pošta: info@plastika-virant.si 

Namen izvajanja videonadzora

Videonadzor izvajamo zaradi zagotavljanja varnosti ljudi oziroma premoženja na območju in v poslovno-proizvodnih prostorih družbe Plastika Virant d.o.o. 

Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov

Točka (f) člena 6(1) Splošne uredbe, ZVOP-2, Pravilnik o zbiranju, obdelavi in varstvu osebnih podatkov v družbi Plastika Virant d.o.o. ter Pravilnik o izvajanju videonadzora v družbi Plastika Virant d.o.o.

Zaradi obstoja zakonske podlage za izvajanje videonadzora osebna privolitev ni potrebna. Kot posameznik se imate pravico odpovedati vstopu na območje, v objekt ali prostor, v katerem se izvaja videonadzor.

Uporabniki osebnih podatkov

Pooblaščene osebe v skladu splošnimi akti upravljavca osebnih podatkov.

Zbirka osebnih podatkov

Pri izvajanju videonadzora nastaja zbirka osebnih podatkov, ki vsebuje:

- posnetek posameznika (slika) brez glasu in generalij,
- lokacija in datum posnetka,
- čas vstopa in izstopa oziroma gibanja v videonadzorovanem območju.

Informacija o posebnih vplivih obdelave

Osebni podatki, zbrani z videonadzornim sistemom, niso predmet nadaljnje obdelave in se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.

Hramba videoposnetkov

Posnetki videonadzornega sistema se, razen posnetkov morebitnih incidenčnih dogodkov, hranijo največ devetdeset dni od dneva njihovega nastanka.

Uveljavljanje pravic posameznika 

Kot posameznik, ki ga je posnela videonadzorna kamera, imate pravico do:

- vpogleda v videoposnetek, ki se nanaša na vas,
- izbrisa ali omejitve obdelave videoposnetka, ki se nanaša na vas,
- ugovora obdelavi videoposnetka, ki se nanaša na vas,
- prenosljivosti videoposnetka, ki se nanaša na vas (kopija posnetka).

Pisno zahtevo po uveljavljanju pravic ali pritožbo v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov, zbranih z videonadzornim sistemom, lahko pošljete na naslov: Plastika Virant d.o.o., Pod hrasti 20, 1218 Komenda ali na e-naslov: info@plastika-virant.si.

Kontakt

Plastika Virant d.o.o.

Pod Hrasti 20
1218 Komenda
Slovenija

Telefon: +386 1 330 82 40

E-pošta: info@plastika-virant.si

Creatim RPFiles FilesCache CacheClear cache Clear cacheTrigger action Trigger actionFirebug lite Firebug lite0.021634 0.021634»